Handlingar till årsstämma för Kläppens samfällighet

Hej stugägare i Kläppen. Bifogat finner du länk till sidan med alla dokument till KSamf årsstämma lördagen den 14 maj. Kläppens Samfällighet – Vårat Kläppen (varatklappen.se) Rättelse om vilken lokal som mötet hålls i för de som vill vara med fysiskt är tyvärr fel i kallelsen som gått ut till er medlemmarna. Rätt lokal är Läs mer om Handlingar till årsstämma för Kläppens samfällighet[…]

Handlingar inför årsstämma KVA

Hej bästa stugägare i Kläppen. Vi kan informera att sedan några dagar finns alla handlingar tillhörande årsstämman för Kläppens VA samfällighet. du finner dokumenten i vanlig ordning på denna sidan: Kläppens VA Samfällighet – Vårat Kläppen (varatklappen.se) Hälsningar Styrelsen

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”) 2022-04-26

I bifogad fil hittar ni verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Stugägarföreningen. Denna kommer föredras på den ordinarie föreningsstämman nu på tisdag, 2022-04-26. 2022 SF Verksamhetsberättelse 2020-2021 Stugägare i Kläppen Ideell förening_slutlig För kallelse och information till stämman, se tidigare inlägg. Mvh Styrelsen; Lars-Olof, Johan och Kicki

Handlingar till Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”) 2022-04-26

Bifogar här årsbokslut inkl. revisionsberättelse för verksamhets- och räkenskapsåren 2020 resp. 2021 inför årsstämman den 26 april 2022. STUGÄG Årsbokslut 2021 m rev.ber STUGÄG Årsbokslut 2020 m rev.ber För kallelse och information till stämman, se tidigare inlägg här: Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”) Mvh Styrelsen; Lars-Olof, Johan och Kicki

Kallelse årsstämma KVA

Hej bästa stugägare i Kläppen och medlemmar i KVA (Kläppens VA samfällighet i synnerhet. Imorgon har kallelse till årsstämmor postats ut till alla medlemmar i denna samfällighetsförening, räkna med att de landar i brevlådan inom kort. I vanlig ordning hittar ni även kallelse på varatklappen.se För Kläppens VA samfällighet hittar ni alla dokument HÄR Föreningen kommer Läs mer om Kallelse årsstämma KVA[…]

Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”)

Detta inlägg görs för att det automatiska mail-utskicket till de som bevakar Vårat Kläppen inte verkar ha fungerat för det tidigare inlägget, vänligen se alla detaljer om kallelsen till föreningsstämman här: Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”) Mvh Styrelsen i Stugägarföreningen  

Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”)

Hej alla Kläppen-vänner! Det är dags för årsstämma i Stugägarföreningen. Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman digitalt i år, via Microsoft Teams, för att möjliggöra för så många som möjligt att deltaga. Årsstämman avviker något från normen, då den kommer att avhandla två verksamhets- och räkenskapsår, både 2020 och 2021, då fjolårets ordinarie föreningsstämma dessvärre Läs mer om Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”)[…]