Handlingar till årsstämma för Kläppens samfällighet

Hej stugägare i Kläppen. Bifogat finner du länk till sidan med alla dokument till KSamf årsstämma lördagen den 14 maj. Kläppens Samfällighet – Vårat Kläppen (varatklappen.se) Rättelse om vilken lokal som mötet hålls i för de som vill vara med fysiskt är tyvärr fel i kallelsen som gått ut till er medlemmarna. Rätt lokal är Läs mer om Handlingar till årsstämma för Kläppens samfällighet[…]

Handlingar inför årsstämma KVA

Hej bästa stugägare i Kläppen. Vi kan informera att sedan några dagar finns alla handlingar tillhörande årsstämman för Kläppens VA samfällighet. du finner dokumenten i vanlig ordning på denna sidan: Kläppens VA Samfällighet – Vårat Kläppen (varatklappen.se) Hälsningar Styrelsen

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”) 2022-04-26

I bifogad fil hittar ni verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Stugägarföreningen. Denna kommer föredras på den ordinarie föreningsstämman nu på tisdag, 2022-04-26. 2022 SF Verksamhetsberättelse 2020-2021 Stugägare i Kläppen Ideell förening_slutlig För kallelse och information till stämman, se tidigare inlägg. Mvh Styrelsen; Lars-Olof, Johan och Kicki

Handlingar till Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”) 2022-04-26

Bifogar här årsbokslut inkl. revisionsberättelse för verksamhets- och räkenskapsåren 2020 resp. 2021 inför årsstämman den 26 april 2022. STUGÄG Årsbokslut 2021 m rev.ber STUGÄG Årsbokslut 2020 m rev.ber För kallelse och information till stämman, se tidigare inlägg här: Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”) Mvh Styrelsen; Lars-Olof, Johan och Kicki

Kallelse årsstämma KVA

Hej bästa stugägare i Kläppen och medlemmar i KVA (Kläppens VA samfällighet i synnerhet. Imorgon har kallelse till årsstämmor postats ut till alla medlemmar i denna samfällighetsförening, räkna med att de landar i brevlådan inom kort. I vanlig ordning hittar ni även kallelse på varatklappen.se För Kläppens VA samfällighet hittar ni alla dokument HÄR Föreningen kommer Läs mer om Kallelse årsstämma KVA[…]

Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”)

Detta inlägg görs för att det automatiska mail-utskicket till de som bevakar Vårat Kläppen inte verkar ha fungerat för det tidigare inlägget, vänligen se alla detaljer om kallelsen till föreningsstämman här: Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”) Mvh Styrelsen i Stugägarföreningen  

Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”)

Hej alla Kläppen-vänner! Det är dags för årsstämma i Stugägarföreningen. Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman digitalt i år, via Microsoft Teams, för att möjliggöra för så många som möjligt att deltaga. Årsstämman avviker något från normen, då den kommer att avhandla två verksamhets- och räkenskapsår, både 2020 och 2021, då fjolårets ordinarie föreningsstämma dessvärre Läs mer om Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”)[…]

Informations Kläppens VA samfällighet

Hej Stugägare i Kläppen. På kommande årsstämma var styrelsens förhoppning att den skulle bli den sista. De GA som KVA förvaltade är nu övertagna av Vamas och Lantmäteriet har beslutat om upplösning av dem. Dessvärre har en medlem överklagat Lantmäteriets beslut. Överklagandet kommer att behandlas av Mark och Miljödomstolen någon gång i framtiden, detta ärende Läs mer om Informations Kläppens VA samfällighet[…]