Dagens årsstämma Kläppens VA samfällighet

Hej bästa stugägare! Tusen tack alla som deltog på årsstämman nu under sen eftermiddag! Trotts superfint väder var vi många som deltog via onlinemöte. Det fungerade riktigt bra. Tack Rolf Johansson som återigen ställde upp som ordförande för stämman, ett utmärkt jobb. Tack också till valberedningen, Joakim Grefberg och Arne Ström för bra jobb inför Läs mer om Dagens årsstämma Kläppens VA samfällighet[…]

Information inför årsstämma Kläppens VA samfällighet

Hej bästa stugägare i Kläppen. Nästa vecka är det årsstämma i Kläppens VA samfällighet som tidigare utskickat och kallat till. Vi informerar här igen som ni säkert har sett på anmälan till årsstämman  att det finns en justering i antalet ett ombud kan ha vid deltagande. Med hänsyn till undantaget som nu finns pga Covid Läs mer om Information inför årsstämma Kläppens VA samfällighet[…]

Planerat vattenstop

Hej Stugägare i Kläppen. Det finns några mindre vattenläckor inom Kläppenområdet som skall åtgärdas i nästa vecka. Därför behöver vi tömma systemen och stänga av vattnet vid åtgärdandet i vissa områden. Detta sker enligt nedan: Tisdag 23 juni Planerat kortare stopp Sjungarbacken tisdagen på eftermiddagen 13:00-16:00. Torsdag 25:e juni Planerat vattenstopp Mitt i Pisten stugområde, Läs mer om Planerat vattenstop[…]

Kallelse till årsstämma Kläppens VA samfällighet

Hej bästa stugägare i Kläppen! Nu ligger kallelse till årsstämman ute på sidan där du hittar information om Kläppens VA samfällighet (KVA) https://www.varatklappen.se/samfalligheter/klappens-va-samfallighet/ Övrig information kopplat till kommande årsstämma för Kläppens VA samfällighet publiceras löpande under dagen idag. Vi inväntar underskrivet årsbokslut och revisionen från revisorn vilket förväntas komma idag. Om det inte kommer idag Läs mer om Kallelse till årsstämma Kläppens VA samfällighet[…]

Gällande årsstämma i Kläppens samfällighet

Hej alla stugägare och medlemmar i Kläppens samfällighet. Vi befinner oss i konstiga tider. Coronapandemin gör att vi ska begränsa våra sociala kontakter till ett minimum. För alla över 70 så är Folkhälsomndighetens förhållningsregler än strängare. Resor bör vi inte göra och möten med fler är 49 st är inte tillåtna. Styrelsen i Kläppens Samfällighetsförening Läs mer om Gällande årsstämma i Kläppens samfällighet[…]

Senaste nytt Kläppens VA samfällighet

Hej bästa stugägare! En speciell avslutning på vintersäsongen blev det. Vi alla blir mer eller mindre drabbade av Corona och efter de nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten som säger att rekommendationen till föreningar av alla slag är att ställa in eller skjuta på årets stämmor eller genomföra dem digitalt, så blir naturligt den informationsträffen som planerades Läs mer om Senaste nytt Kläppens VA samfällighet[…]

Uppdaterad information gällande preliminär återbetalning värde VA

Hej bästa stugägare! I denna länk hittar du listan med den preliminära återbetalningen för VA anläggningen vi säljer vid Vamas övertagande. https://www.varatklappen.se/samfalligheter/klappens-va-samfallighet/ Vamas kommer i eget utskick informera vad respektive fastighets anslutningsavgift kommer att vara. Detta kommer på posten under mars-april. Hälsningar Styrelsen Kläppens VA samfällighet.

Information från VA samfälligheten Kläppen

Hej bäste stugägare. Vid ordinarie stämma den 18 maj 2019 beslutade stämman att ge styrelsen i uppdrag att sälja spillvatten-/avloppsledningarna till Vamas under året. Styrelsen har under 2019 haft kontinuerlig kontakt med Vamas för att komma fram till en uppgörelse om övertagande av både spillvattenledningarna och vattenförsörjningen. Under hösten har arbetet blivit mer konkret och Läs mer om Information från VA samfälligheten Kläppen[…]

Senaste nytt från Kläppens VA samfällighet samt Kläppens samfällighet

Hej bäste stugägare!   Nu äntligen efter en lång postgång med helger och semestrar så har vi fått tillbaks underskrivna protokoll från årsstämmorna den 18 maj för Kläppens VA samfällighet och Kläppens Samfällighet. De finns att läsa under respektive sida. Vi önskar er en mycket skön sommar! Hälsningarna Styrelserna / Kläppens VA samfällighet & Kläppens Läs mer om Senaste nytt från Kläppens VA samfällighet samt Kläppens samfällighet[…]

Årsstämma Kläppens VA samfällighet 2019

Hej alla stugägare i Kläppen! Tack alla ni som kom och deltog på årets årsstämma! Nu är den presentationen styrelsen redovisade publicerad här på sidan samt också hela arket med anslutningsavgifter Vamas som vi gick igenom på stämman. Ni som ej deltog på stämman kan i presentationen följa vad som presenterades. Protokollet publiceras här på Läs mer om Årsstämma Kläppens VA samfällighet 2019[…]