Kallelse till årsstämma för Kläppens VA samfällighet och Kläppens samfällighet

Hej bästa stugägare i Kläppen och medlemmar i KVA och KSAMF i synnerhet. Idag har kallelse till årsstämmor postats ut till alla medlemmar i dessa samfällighetsföreningar, räkna med att de landar i brevlådan i början på nästa vecka. I vanlig ordning hittar ni även kallelse på varatklappen.se För Kläppens VA samfällighet hittar ni alla dokument Läs mer om Kallelse till årsstämma för Kläppens VA samfällighet och Kläppens samfällighet[…]

INFORMATION FRÅN STYRELSEN – KLÄPPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Hej alla medlemmar i Kläppenssamfällighet. Snart är det dags för en ny vintersäsong, efter ett minst sagt annorlunda år, och vi ser alla fram emot en lång och fin vinter i Kläppen. Arbetet i styrelsen fortgår och nedan hittar ni lite ny information. Hör gärna av er om ni har frågor; klappensamf@gmail.com du kan läsa Läs mer om INFORMATION FRÅN STYRELSEN – KLÄPPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING[…]

Utbetalning Kläppens VA samfällighet

Hej fastighetsägare i Kläppen. Vi har nu startat med utbetalning av värdet för anläggningen till respektive fastighetsägare. Tyvärr kom vi inte igång den dagen vi planerat, detta då vi inväntat svar från lantmäteriet för vad kostnaden är att avveckla GA 2 och GA 27. Vi beklagar detta och arbetar så snabbt vi kan med utbetalningen. Läs mer om Utbetalning Kläppens VA samfällighet[…]

Påminnelse kontouppgift gällande försäljning anläggning Kläppens VA samfällighet

Hej alla stugägare i Kläppen. Som tidigare informerat är vi i full gång med Vamas övertagande. Tidigare information har också skickats ut om att Styrelsen behöver få in underlag så att vi kan betala ut pengarna till respektive fastighetsägare. Vi kan nu se att vi saknar uppgifter från många fastighetsägare varpå vi nu skickar denna Läs mer om Påminnelse kontouppgift gällande försäljning anläggning Kläppens VA samfällighet[…]

Dagens årsstämma Kläppens VA samfällighet

Hej bästa stugägare! Tusen tack alla som deltog på årsstämman nu under sen eftermiddag! Trotts superfint väder var vi många som deltog via onlinemöte. Det fungerade riktigt bra. Tack Rolf Johansson som återigen ställde upp som ordförande för stämman, ett utmärkt jobb. Tack också till valberedningen, Joakim Grefberg och Arne Ström för bra jobb inför Läs mer om Dagens årsstämma Kläppens VA samfällighet[…]

Information inför årsstämma Kläppens VA samfällighet

Hej bästa stugägare i Kläppen. Nästa vecka är det årsstämma i Kläppens VA samfällighet som tidigare utskickat och kallat till. Vi informerar här igen som ni säkert har sett på anmälan till årsstämman  att det finns en justering i antalet ett ombud kan ha vid deltagande. Med hänsyn till undantaget som nu finns pga Covid Läs mer om Information inför årsstämma Kläppens VA samfällighet[…]