Information fastighetsägare och medlemmar Kläppens VA samfällighet

Styrelsen vill informera om att Kläppens VA samfällighet har blivit stämd till Mark- och Miljödomstolen av medlem inom föreningen som motsätter sig 2018:s årsstämmas beslut att fastställa debiteringslängd 1 där varje medlem har andelstal 1 både i gemensamhetsanläggningen för avlopp (Ga2) och vatten (Ga27). Medlemmen anser att andelstalen för gemensamhetsanläggningen för avlopp skall vara de Läs mer om Information fastighetsägare och medlemmar Kläppens VA samfällighet[…]

Information och status sammankopplingsprojektet

Under våren tog Gusjöbyns tomtägarförening slutgiltigt beslut om det som bestämdes på deras årsstämma. Att tillåta sammankopplingsprojektets sista etapps slutförande och grävning och koppla ihop de sista områdena inom Kläppen. Grävning har pågått till och från sedan v 27 efter att vi tillsammans med styrelseledamöter från Gusjöbyns Tomtägarförening stakat ut den bästa sträckan för ledningarna. Läs mer om Information och status sammankopplingsprojektet[…]

Stugägarpotten satsar på säkerhet och gångstråk

Som ni alla vet gjordes spårpotten om förra året till en stugägarpott (SP) där samtliga områden och samfälligheter kan ansöka om bidragsmedel för insatser och projekt som höjer upplevelsen och värdet för alla som äger fastigheter inom Kläppens område. Inför denna sommar har styrgruppen i SP behandlat några förslag som inkommit och tagit beslut om Läs mer om Stugägarpotten satsar på säkerhet och gångstråk[…]

Styrgruppen riktar ett stort tack

Styrgruppen för Vårat Kläppen vill rikta ett särskilt och stort tack till Johan Löfqvist, som hjälpt oss med vår fina logo. Tack också till KSR och alla övriga som välvilligt hjälpt till med information och synpunkter som gjort förverkligandet av denna webbsida möjlig.