Informations Kläppens VA samfällighet

Hej Stugägare i Kläppen. På kommande årsstämma var styrelsens förhoppning att den skulle bli den sista. De GA som KVA förvaltade är nu övertagna av Vamas och Lantmäteriet har beslutat om upplösning av dem. Dessvärre har en medlem överklagat Lantmäteriets beslut. Överklagandet kommer att behandlas av Mark och Miljödomstolen någon gång i framtiden, detta ärende Läs mer om Informations Kläppens VA samfällighet[…]

Covid-sjuka mitt i slutforceringen av Wifi-installation

Covid-sjuka mitt i slutforceringen av Wifi-installation En nyckelspelare i installationsarbetet blev tyvärr sängliggande i Covid i slutet av förra veckan. Teknikerna från Stockholm har gjort alla förberedelser de kan på plats i Kläppen under veckan, men för att avsluta det sista krävs att alla installatörer är på plats. Målsättningen har därför blivit tvungen att justeras, Läs mer om Covid-sjuka mitt i slutforceringen av Wifi-installation[…]

Kraftsamling för att få klart Wifi nästa vecka

Kraftsamling för att få klart Wifi nästa vecka   Installationen har tyvärr drabbats av många oförutsedda tekniska svårigheter, men dessa är nu lokaliserade och erforderliga delar är på väg. Men som om andra problem inte var nog så sviker även logistiken i brist på chaufförer, varför delarna försenats och inte kommer förrän på måndag. Då Läs mer om Kraftsamling för att få klart Wifi nästa vecka[…]

Inkörningsproblem med Wifi

Inkörningsproblem med Wifi Tyvärr måste vi konstatera att projektet med Wifi-installation har fått inkörningsproblem. Mycket tråkigt, men inte helt unikt i så stora tekniska projekt. Arbete pågår på alla fronter för att lokalisera och åtgärda felen. Projektet har en kedja av entreprenörer, som tillsammans skall leverera fungerande Wifi. –          Malungs Fiber levererar fiber och IP-adresser –          Triax Läs mer om Inkörningsproblem med Wifi[…]

Senaste nytt från Kabel-tv bolaget

Alla stugor och lägenheter som har kabel – TV och enkel nyckelåtkomst är kontrollerade och kanalinställda.  Kontrollen blev en nödvändig extrainsats för Kläppen Kabel TV. Viktigt för att få koll på signaler inför Wifi-installationen, och för att i förväg eliminera missförstånd att Wifi ger problem för TV. Alla stugor som inte fått mail om problem Läs mer om Senaste nytt från Kabel-tv bolaget[…]

Slutspurt för Wifi – Kläppens Kabel-tv

Den utlovade dagen 15/12, som uppstart av det nya Wifi-systemet, närmar sig snabbt. Vi jobbar fortsatt, och med extrainsatta resurser, för att hålla utlovad tid. Efter att Fritidsfastigheter i dagsläget har monterat mer än 100 endpoints/routrar i stugor har vi fått återkoppling att det nu krävs en tydlighet i förutsättningar och kommunikation för att nå Läs mer om Slutspurt för Wifi – Kläppens Kabel-tv[…]

Meddelande till alla som har TV via Kabel-tv bolaget

Ny och enklare kanalinställning för bättre bild I och med den ändrade formen på utsändning till TV har det visat sig att vissa kanaler kräver ändringar i våra basstationer. Detta gäller särskilt kanal 6. För att få bästa bild och att göra kanalinställningar lättare har vi gjort uppgraderingar i basstationerna. Tyvärr innebär det att alla Läs mer om Meddelande till alla som har TV via Kabel-tv bolaget[…]