Stugägarpotten (SP)

Bakgrund

Redan 1991 lades grunden till SP, då den inte helt okände Gunde Svan uppe på Storfjället lanserade en idé om att ta betalt för längdåkningen. Kläppenlösningen blev i stället att lägga på sek 50 på varje gästbok­ning och reservera dessa pengar för drift och investeringar i längdskidspår eller sekundärt för annat som gynnar det gemensamma stugägarkollektivet och anläggningen som helhet.

Trots informell organisation under många år, var detta ett effektivt sätt att ge stugägare, gäster och an­läggningen i Kläppen möjligheter i framkant. Så köptes exempelvis den första smala pistmaskinen anpas­sad för pistning av längdspår till Kläppen för spårpottsmedel. Samma dag som den levererades kom en fråga från Vasaloppet att få hyra, eftersom ingen annan i norra Dalarna hade en så bra maskin.

Ett formellt avtal om SP mellan Kläppen Ski Resort (KSR) och Stugägare i Kläppen, ideell föreningen (SF) tecknades 2009-10-31. Diskussionerna om formalisering av SP, var dock i gång tidigare och var en del i förhandlingen mellan SF och KSR om nytt uthyrningsavtal 2008.

SP finansierades på denna tid helt genom den avgift som under vintersäsongen var inbakad i varje gäst­bokning, samt genom bidrag från KSR. Under sommaruthyrning tas ingen avgift ut.

Upprustning och underhåll av samtliga längdskidspår, Trånggravsspåret som sammankopplar Toppspåret med Myrspåret, Älvspåret med elbelysning, flera glidspår för bästa ski in och ski out, tunneln under vägen vid val­laboden till höger längst upp för backen, förmånligt arrendeavtal med Bergvik Skog är bara några exempel på insatser från SP.

Framtid

Syftet med SP var och är att skapa en ekonomisk resurs, för investeringar i sådant som ligger utanför skid­anläggningens kommersiella verksamhet och att skapa mervärden för stugägarna.

Fr o m kommande säsong 2017/2018 har vi en ny situation, då längskidåkningen kommer att innefattas i KSR:s kommersiella verksamhet, d v s alla utom stugägare som hyr ut (har giltigt VIP kort) kommer att betala en avgift för längdskidåkning. Styrgruppen har därför fattat beslut om att ändra SP:s inriktning mot att vara mer av en investeringsfond, som fullt kan ”sponsra” gemensamma projekt/åtgärder som kommer alla stugägare tillgodo. Vidare skall också enskilda stugområden ha möjlighet att söka bidrag ur SP, i propor­tion till den uthyrningsandel för området som lämnats till KSR, för enskilda åtgärder som gynnar respektive stugområde.

Då beslut om inriktningen nu ändrats, så byter vi också namn till det mer rättsvisande Stugägarpotten, men som fortfarande förkor­tas SP.

Alla beslut om insatser av SP har och kommer precis som tidigare, fattas av en styrgrupp med ledamöter som representerar Stugägarföreningen och KSR.

Ledamöter i styrgruppen har ingen ersättning, utöver rätt till skattefri milersättning vid max fyra tillfällen per år t o r Kläppen, de gånger då personlig närvaro är nödvändig. Majoriteten av möten hålls dock numera via telefonmöten.

Styrgruppen för Stugägarpotten består i dag av: Ordf Jan Sandberg samt av Stig Olof Noord, Gustav Eriksson och Henrik Björk.

Kontaktpersoner:
jan.sandberg@varatklappen.se
gustav.eriksson@klappen.se.