Nedan hittar du som stugägare i Kläppen kontaktuppgifter till entreprenörer som kan anlitas för olika arbeten lokalt i området.

Listan är uppdaterad per 2023-11-24

Hantverkare-Varatklappen-20231127