Kläppen Ski Resort (”KSR”)

Kläppen Ski Resort (KSR), är bolaget som driver anläggningen i området och som mycket kretsar kring. Det som stugägare och gäster vanligtvis likställer med Kläppen.

Läs mer

Stugägare

Grunden för att KSR:s anläggning kan drivas, med alla liftar, backar och sommaraktiviteter, är att det finns boende att hyra ut till gäster. Majoriteten av alla stugor som hyrs ut förmedlas av KSR, men det finns även en del stugägare som hyr ut privat eller via andra förmedlingar.

En ideell förening, Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”), utgör en central samverkansfunktion mellan KSR och det stora kollektivet av stugägare. En del av samverkan består i dialog kring den mall som ligger till grund för de uthyrningskontrakt som tecknas mellan stugägare och KSR.

Läs mer

Infrastruktur och samfälligheter

Stora delar av infrastrukturen i Kläppen bygger på ett antal samfälligheter, som svarar för att grundläggande service fungerar. Alla fastigheter i Kläppen (oavsett ägarform, såsom bostadsrättsföreningar, privatpersoner och företag inkl. KSR) är andelsägare i en eller flera av de samfälligheter som finns.

Vatten och avlopp sköts sedan 2020 av det kommunala bolaget Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, VAMAS.

Ungefär hälften av alla stugägare är också anslutna till ett stugägarägt bolag, Kläppen Kabel TV AB, för TV- och Internetdistribution via koaxialnätet.

Läs mer