Så funkar det i Kläppen

Huvuddelen av allt boende i Kläppen ägs av privatpersoner eller företag/föreningar. Vi som har skaffat boende i Kläppen, stugor eller lägenheter i bostadsrättsföreningar, har gjort detta för att vi vill ha möjligheter till ”året om” rekreation och under vintern fantastisk skidåkning, både utför och på längden. Många som varit nöjda med sin första stuga, har sedan fortsatt att satsa och investerat i fler stugor/lägenheter för uthyrning. Privat eller i bolagsform. Kläppen Ski Resort som bolag har också satsat på en del stugor, och då som en bland andra stugägare.

Kläppen Ski Resort, KSR

Kläppen Ski Resort, KSR, är anläggningen som mycket kretsar kring och som vanligtvis stugägare och gäster likställer med Kläppen. KSR äger och driver anläggningen och det innefattar

  • Liftar och backar
  • Skötsel av Längdspår
  • Marknadsföring
  • Bokning och uthyrning
  • Skipass
  • Skidskola
  • Uthyrning av utrustning och butiker
  • Kläppens Camping
  • Restauranger

Restauranger: Kläppen äger fastigheterna och hyr ut driften till externt bolag Kläppen restauranger AB

Stugägare

Allt boende har sina egna demokratiska strukturer, där allt bestäms av medlemmarna.

Samfälligheter

Infrastrukturen i Kläppen bygger på ett antal samfälligheter som svarar för att grundläggande service fungerar. Alla fastighetsägare i Kläppen inkl. KSR är andelsägare i dessa.

Stora gemensamma samfälligheter svarar för;

- Stamvägar, med underhåll och snöröjning.

- Vatten och avlopp

- Återvinning och sophämtning

Varje stugområde har också en egen lokal samfällighet, som ansvarar för områdets vägar och grönområden.

- Cirka hälften av alla stugägare är också anslutna till ett stugägarägt kabel-TV bolag.

Under Gemensamma Funktioner i menyn finns information om de Samfälligheter och funktioner som är gemensamma i Kläppen och under Lokala funktioner finns information om de lokala Samfälligheterna och Bostadsrättsföreningarna i området .

Gästboende

Grunden för att skidanläggningen skall kunna drivas, med alla liftar och backar, är att stugor hyrs ut till skidgäster. En del stugägare hyr ut privat, men majoriteten av alla stugor som hyrs ut har avtal med KSR. Stugägarnas intressen när det gäller det centrala Förmedlingsavtalet bevakas av Stugägare i Kläppen ideell förening, (SF), där alla stugägare är välkomna som medlemmar. Mer om SF under Gemensamma Funktioner

För Kläppen områdets utveckling är ett väl fungerande samarbete mellan stugägare och KSR fundamentalt och viktigt.

Engagerade stugägare och en expansiv högkvalitativ skidanläggning, är en oslagbar kombination när det gäller, såväl värdet på stugorna som för att locka fler gäster till Kläppen.