KLÄPPEN KABELTV AB är ett stugägarägt bolag för distribution av kabel-TV och Internet via koaxialnätet, med ca 400 anslutna enheter.

KSR har eget fibernät för internt bruk samt för gratis wifi i gästlokaler och på de olika torgen.

Gullbrändan har eget fiber som förser lägenheterna med internet och TV.

Övriga i Kläppen får sin TV via vanliga antenner och paraboler.

Vanliga frågor & supportinformation

Ny och enklare kanalinställning för bättre bild

I och med den ändrade formen på utsändning till TV har det visat sig att vissa kanaler kräver ändringar i våra basstationer.

Detta gäller särskilt kanal 6.

För att få bästa bild och att göra kanalinställningar lättare har vi gjort uppgraderingar i basstationerna.

Tyvärr innebär det att alla måste göra en ny kanalsökning, men förhoppningsvis går det enklare än tidigare, och bilden blir skarpare.

Gör så här:

För automatsökning och de TV-apparater som klarar det är inställningarna ”Kabel TV” och ”ComHem”.
Det är att rekommendera fabriksåterställning först särskilt om det krånglar.
För TV-apparater som kräver manuell inmatning av siffervärden så gäller dessa värden:
Operatör ComHem
Startfrekvens 362 000
Symbolhastighet 6875
Modulering 64 QAM
NätverksID 41001

Internetanslutning (erbjuds sedan hösten/vintern 2021)

Kläppen Kabel TV AB har under 2021 drivit ett projekt för att undersöka tekniska möjligheten att med dagens moderna lösningar använda befintligt koaxialnät för TV även till Internetanslutning.

Följande gäller avseende Internetanslutningen:

- Kapacitet 100/100

- Varje användare har en egen uppkoppling, men i bostadsrättsföreningar måste alla vara anslutna på samma sätt. (Bara TV, eller TV + Internet)

- Driftskostnaden inkluderar markservice på plats i Kläppen på samma sätt som för TV.

- Abonnemanget löper årsvis, med halvårsfakturering. Ingen individuell avstängning och påsättning vissa månader är möjlig.

Kostnader:

- Anslutningskostnad inklusive uppkoppling och driftsättning 4 000 kr per användare.

- Driftskostnad inklusive markservice 50 kr per månad. (Priser inkl. moms.)

Frågor & svar (FAQ)

Ingår router i anslutningsavgiften?
Svar: Ja

Är det något extra jag behöver köpa till?
Svar: Nej.

Skall jag själv teckna abonnemang?
Svar: Nej. Abonnemang ingår i avgiften.

Får varje stuga/lägenhet sitt eget lösenord?
Svar: Ja

Kan en bostadsrättsförening välja att ansluta bara vissa medlemmar?
Svar: Nej.

Får alla lägenheter/stugor i en bostadsrättsförening 100/100 vardera?
Svar: Ja

Kommer kapaciteten att kunna hållas även om det blir många som ansluter?
Svar: Ja, och systemet har förberedda uppgraderingsmöjligheter.

Kan man välja högre kapacitet om man betalar extra?
Svar: Nej. Upplägget är gjort för att ha minimal administration, och lika för alla, och därmed så låg kostnad som möjligt.

Kan jag ansluta även om jag inte har kabel-Tv idag?
Svar: Nej. Men i bästa fall kommer det ett nytt erbjudande nästa år för de som inte har kabel-Tv, om stugan ligger lämpligt till i förhållande till kabelnätet.

Var kommer boxen att sitta?
Svar: Direkt vid sidan av befintligt TV-uttag.

Måste jag vara på plats när det installeras?
Svar: Nej, men vaktmästeriet måste ha tillgång till nycklar för att det skall kunna ske utan att ägaren är på plats.

Behöver jag förbereda något innan installationen?
Svar: Befintligt TV-uttag måste vara fritt tillgängligt. Skåp, möbler och annat som står för måste flyttas.

Påverkas något annat i stugan/lägenheten än att det kommer att sitta en liten box på väggen?
Svar: Nej