Samfälligheter i Kläppen

Kläppen VA Samfällighet

  1. Ca 800 andelar.
  2. Förvaltar avlopp fram till anslutningen till kommunens reningsverk samt vattenförsörjningen i Kläppen. Samfällighetsföreningen kommer senast den 31 oktober 2020 att sälja VA-anlägningen till kommunens VA-bolag VAMAS och därefter kommer samfällighetsföreningen att avvecklas.

Kontaktperson: Carl-Henrik Carlsson.
E-post: klappenva@gmail.com.

Dokument till samfälligheten

Kläppen Samfällighet

  1. Ca 600 andelar.
  2. Förvaltar stora vägen från landsvägen upp till T-korsningen vid Horrmundberget-Mitt i Pisten. Under hösten 2020 kommer samfällighetsföreningen också ta över förvaltningen av den nya gångvägen exklusive kostanden för el till belysningsstolparna som bekostas av KSR.
  3. Förvaltar också återvinning för alla, inkl KSR och Campingen, undantaget för Sjungarbackens Samfällighet.

Kontaktperson: Carl-Henrik Carlsson

Dokument till samfälligheten och årsstämma

E-post: klappensamf@gmail.com.