SamfällighetOm
Kläppen SamfällighetCa 600 andelar.
Förvaltar stora vägen (inkl. gångvägen) från landsvägen upp till T-korsningen vid Horrmundberget-Mitt i Pisten. Förvaltningen inkluderar snöröjning, sandning och slyröjning.

Förvaltar också återvinning för alla, inkl KSR och Campingen, undantaget för Sjungarbackens Samfällighet.

Kontaktperson
Carl Henrik Carlsson
Skicka e-post
Dokument till samfälligheten och årsstämma
Sjungarbacken samfällighetCa 185 andelar.
Förvaltar återvinning för Sjungarbacken.
Ansvarar för vägar och gemensamma ytor inom området. Förvaltningen inkluderar snöröjning, sandning och slyröjning.

Kontaktperson
Ingemar Falk (ordförande)
Horrmundbergets samfällighetCa 170 andelar.
Förvaltar vägarna upp i Horrmundbergets stugområden, från T-korsningen där vägen delar sig mot Horrmundberget/Mitt i Pisten och gemensamma ytor och grönområden samt vidarefakturering av kostnader från Kläppen Samfällighet. Förvaltningen inkluderar snöröjning, sandning och slyröjning.

Kontaktperson
Lars Siverskog
Horrmundberget webb
Gullbrändan samfällighet92 andelar och lägenheter fördelat på Bostadsrättsföreningarna Fjällviolen, Fjällsippan, Gullbrändan 1, 2 och 3 samt Gullbrändan Skilodge. Förvaltar väg och gemensamma ytor inom området. Förvaltningen inkluderar snöröjning, sandning och slyröjning.

Kontaktperson
Gunnar Ahlbin
Mitt i Pisten samfällighetCa 150 andelar. Ansvarar för och förvaltar vägarna upp i Mitt i Pisten, från T-korsningen där vägen delar sig mot Mitt i Pisten/Horrmundberget och gemensam mark, samt vidarefakturering av kostnader från Kläppen Samfällighet. Förvaltningen inkluderar snöröjning, sandning och slyröjning.

Kontaktperson
Johan Riesenfeld (ordförande)
Gusjöbyn övre samfällighetAnsvar för vägar inom området, gemensamma ytor samt vidarefakturering av kostnad från Kläppen Samfällighet. Förvaltningen inkluderar snöröjning, sandning och slyröjning.

Kontaktperson
Daniel Eriksson
Gusjöbyns samfällighet Förvaltar vägar och gemensamma grönområden inom Gusjöbyns tomtområde. Förvaltningen inkluderar snöröjning, sandning och slyröjning.

Kontaktperson
Bo Råsäter
Gusjöbyns Stugbys samfällighetAnsvarar för vägar och gemensamma ytor samt grönområden inom området. Förvaltningen inkluderar snöröjning, sandning och slyröjning.

Kontaktperson
Sven-Åke Pettersson
Gusjö-Kläppen nr 2 samfällighetsföreningAnsvarar för vägar och gemensamma ytor samt grönområden inom området. Förvaltningen inkluderar snöröjning, sandning och slyröjning.

Kontaktperson
Helena Damsgaard Falck (Kassör)
Kläppen VA SamfällighetAnläggningen överlåten till VAMAS, samfälligheten är under avveckling.

Kontaktperson
Carl Henrik Carlsson
Dokument till samfälligheten och årsstämma