Samfälligheter i Kläppen

Kläppen VA Samfällighet

  1. Ca 800 andelar.
  2. Förvaltar avlopp fram till anslutning till Kommunens Reningsverk.
  3. Förvaltar all vattenförsörjning i Kläppen.

Kontaktperson: Carl-Henrik Carlsson.

Dokument till samfälligheten

Kläppen Samfällighet

  1. Ca 600 andelar.
  2. Förvaltar stora vägen från landsvägen upp till T-korsningen vid Horrmundberget-Mitt i Pisten.
  3. Förvaltar också återvinning för alla, inkl KSR och Campingen, undantaget för Sjungarbackens Samfällighet.

Kontaktperson: Carl-Henrik Carlsson

Dokument till samfälligheten och årsstämma

Hemsida: klappensamf.se