2019-05-02

Kläppens Samfällighet

Kläppens samfällighet

Dokument till årsstämma 4 maj 2024

Det finns möjlighet att delta via Teams. Den som vill delta via Teams anmäler sig senast tisdagen den 9 maj på föreningens epostadress klappensamf@gmail.com. Då skickas en länk till den som har anmält sig.

KSamf Årsmötesprotokoll 2024

Fullmakt vid årsstämma KSamf 2024

Kallelse o Dagordning Kläppens Samfällighetsförening 2024

Verksamhetsplan KSamf 2024

DEBLÄNGD KSAMF 2024 WEB

Budget KSAMF 2024

Revisionsberättelse_2023-12-31

Årsredovisning_2023-12-31

Dokument till årsstämma 13 maj 2023

Det finns möjlighet att delta via Teams. Den som vill delta via Teams anmäler sig senast tisdagen den 9 maj på föreningens epostadress klappensamf@gmail.com. Då skickas en länk till den som har anmält sig.

Fullmakt vid årsstämma KSamf 2023

Kallelse o Dagordning Kläppens Samfällighetsförening 2023

KSAMF Debiteringslängd 2023

Budget 2023

KSamf styrelse yttrande över motion från R Kalmertuns motion 2023

Motion 2022-12-30 150522

Årsredovisning_2022-12-31

Revisionsberättelse_2022-12-31

20230513 Kläppen samfällighetsförening årsstämma protokoll underskrivet

Dokument till årsstämma 14 maj 2022

Det finns möjlighet att delta via Teams.
Den som vill delta via Teams anmäler sig senast tisdagen den 10 maj på föreningens
e-postadress klappensamf@gmail.com. Då skickas en länk till den som har anmält sig.

Fullmakt vid årsstämma KSamf 2022

Kallelse o Dagordning Kläppens Samfällighetsförening 2022

KSAMF Budget 2022

KSAMF Debiteringslängd 2022

Verksamhetsplan KSamf 2022 slutlig

ÅR Kläppens Samfällighet 2021 und o rev

Dokument till årsstämma 28 maj 2021

Anmälan till årsstämma Kläppens samfällighet sker via denna länk:

Kallelse till ordinarie stämma för Kläppens Samfällighetsförening 2021

Fullmakt vid årsstämma KSamf 2021

budget2021

Debiteringslängd2021

Ny dagordning till ordinarie stämma för Kläppens Samfällighetsförening 2021

Styrelsens yttrande över inkommen motion 2021

Verksamhetsplan 2021

Årsredovisning, ej påskriven av revisor

00 – Årsredovisning, påskriven inkl revisionsberättelse

Motion 2020-12-27 Verksamhetsplan, mm

20210528 Klappens samfallighetsfor ening Årstämmoprotokoll (sign)

Dokument till digital årsstämma 2020

Årsstämma protokoll underskrivet

Röstlängd årsstämma KSAMF 2020

KSAMF Kallelse till stämma 2020

Praktisk hantering KSAmf årstämma online teams 2020

ansluta-till-teams-mote-via-webblasare

00 – Årsredovisning och rev ber, påskriven

Fullmakt vid årsstämma KSamf 2020

KSAmf andelstal o KVA info

Andelstal ga3 o ga8 20200917

Stadgar Kläppensamf 20200917

Verksamhetsplan 2020

KSAMF budget 2020

KSAMF Debiteringslängd 2020 final Medlemssammanställning

Dokument till årsstämma 18 maj 2019

protokoll underskrivet årsstämma KSAMF 20190518

CHåkanPrivatKläppenMotion1

CHåkanPrivatKläppenMotion2

KSAMF budget 2019

KSAMF Debiteringslängd 2019

KSAMF Kallelse till stämma 2019

motioner 2019

Styrelsens framställan o Verksamhetsplan 2019

Årsredovisning & revisionsberättelse