Stugägare i Kläppen, ideell förening

Org. nr. 802441-2473

Stugägare i Kläppen, ideell förening (SF) bildades under påsken 2008. Alla stugägare är välkomna och viktiga som medlemmar. Föreningens syfte är att tillvarata Kläppens stugägares intressen. ”Stugägarföreningen” har ett gott och aktivt samarbete med Kläppen Ski Resort (KSR). Tillsammans verkar man för anläggningens framtida bästa för stugägare och gäster, samt att man gemensamt förvaltar Stugägarpotten.

Exempel på viktiga och vitala uppgifter/frågor för SF är bl a:

- Bevaka och förvalta det förmedlingsavtal som förhandlats fram och som stugägare tecknat med KSR

- Tillsätta två av de fyra ledamöter som bestämmer över och förvaltar Stugägarpotten.

- Handha Stugägarpottens samlade medel

I regelbundna möten med KSR lyfta fram, driva och bevaka frågor som berör stugägarna

Styrelsen för SF består för närvarande av Lars-Olof Bårström ordf, Johan Söderberg, Kicki Kollstedt samt med Lars Siverskog som suppleant.

Alla stugägare som har avtal med KSR om uthyrning omfattas av medlemskap i SF. Övriga stugägare betalar för närvarande 100/år/stuga som betalas in till bg nr 300-9172. Uppge namn och stugnummer vid inbetalning.

Kontaktuppgift till ordförande: lars-olof.barstrom@varatklappen.se.