Handlingar till årsstämma för Kläppens samfällighet

Hej stugägare i Kläppen. Bifogat finner du länk till sidan med alla dokument till KSamf årsstämma lördagen den 14 maj. Kläppens Samfällighet – Vårat Kläppen (varatklappen.se) Rättelse om vilken lokal som mötet hålls i för de som vill vara med fysiskt är tyvärr fel i kallelsen som gått ut till er medlemmarna. Rätt lokal är Läs mer om Handlingar till årsstämma för Kläppens samfällighet[…]

Handlingar inför årsstämma KVA

Hej bästa stugägare i Kläppen. Vi kan informera att sedan några dagar finns alla handlingar tillhörande årsstämman för Kläppens VA samfällighet. du finner dokumenten i vanlig ordning på denna sidan: Kläppens VA Samfällighet – Vårat Kläppen (varatklappen.se) Hälsningar Styrelsen

Kallelse årsstämma KVA

Hej bästa stugägare i Kläppen och medlemmar i KVA (Kläppens VA samfällighet i synnerhet. Imorgon har kallelse till årsstämmor postats ut till alla medlemmar i denna samfällighetsförening, räkna med att de landar i brevlådan inom kort. I vanlig ordning hittar ni även kallelse på varatklappen.se För Kläppens VA samfällighet hittar ni alla dokument HÄR Föreningen kommer Läs mer om Kallelse årsstämma KVA[…]

Informations Kläppens VA samfällighet

Hej Stugägare i Kläppen. På kommande årsstämma var styrelsens förhoppning att den skulle bli den sista. De GA som KVA förvaltade är nu övertagna av Vamas och Lantmäteriet har beslutat om upplösning av dem. Dessvärre har en medlem överklagat Lantmäteriets beslut. Överklagandet kommer att behandlas av Mark och Miljödomstolen någon gång i framtiden, detta ärende Läs mer om Informations Kläppens VA samfällighet[…]

Ny vintersäsong på Kläppen, nya Covid-19 restriktioner

Hej Bästa stugägare i Kläppen! Vilken fantastisk säsongstart vi har denna vinter, och vi står inför en strålande julhelg men fin kyla och solsken. Idag börjar nya regler gälla pga. pandemin och nya restriktioner.   I våra lokaler är det återigen regler med 10m2 per person vilket gör att vi återigen måste tillämpa lite specialfunktioner Läs mer om Ny vintersäsong på Kläppen, nya Covid-19 restriktioner[…]

Senaste nytt från Kabel-tv bolaget

Alla stugor och lägenheter som har kabel – TV och enkel nyckelåtkomst är kontrollerade och kanalinställda.  Kontrollen blev en nödvändig extrainsats för Kläppen Kabel TV. Viktigt för att få koll på signaler inför Wifi-installationen, och för att i förväg eliminera missförstånd att Wifi ger problem för TV. Alla stugor som inte fått mail om problem Läs mer om Senaste nytt från Kabel-tv bolaget[…]

Slutspurt för Wifi – Kläppens Kabel-tv

Den utlovade dagen 15/12, som uppstart av det nya Wifi-systemet, närmar sig snabbt. Vi jobbar fortsatt, och med extrainsatta resurser, för att hålla utlovad tid. Efter att Fritidsfastigheter i dagsläget har monterat mer än 100 endpoints/routrar i stugor har vi fått återkoppling att det nu krävs en tydlighet i förutsättningar och kommunikation för att nå Läs mer om Slutspurt för Wifi – Kläppens Kabel-tv[…]

Meddelande till alla som har TV via Kabel-tv bolaget

Ny och enklare kanalinställning för bättre bild I och med den ändrade formen på utsändning till TV har det visat sig att vissa kanaler kräver ändringar i våra basstationer. Detta gäller särskilt kanal 6. För att få bästa bild och att göra kanalinställningar lättare har vi gjort uppgraderingar i basstationerna. Tyvärr innebär det att alla Läs mer om Meddelande till alla som har TV via Kabel-tv bolaget[…]

Information Kläppen Kabeltv

Hej Kabel TV användare Avbrottet på kabeln till 200-området är nu lagat. Nu i veckan har det gjorts en omställning av alla TV-utsändningar i Dalarna (och på sikt i hela Sverige). Lokalt i Kläppen kommer basstationerna att programmeras om torsdag/fredag. Det analoga nätet släcks samtidigt ner. De som bara har äldre analog TV-apparat får inte Läs mer om Information Kläppen Kabeltv[…]