Felsortering kommer att kosta

Det har trots tydlig information varit svårt att få stugägare och gäster att hantera grovsopor och byggavfall på rätt sätt.

Ställs grovsopor vid kärlstationer eller i miljöhus, innebär det en kostnad som alla stugägare idag måste betala. Det gäller också uppenbara felsorteringar, som personalen i Kläppen måste rätta till för att inte få dyr felsorteringsavgift på en hel container.

Den gemensamt ansvariga Styrgruppen har därför beslutat att en lokal felsorteringsavgift skall tas ut av Samfälligheterna och Verksamheterna. Personal som tömmer kärlen skall ta en bild på fel ställda grovsopor och byggavfall, och på grova felsorteringar. Bilderna scannas och bifogas till Samfälligheterna och Verksamheterna i samband med fakturering. Varje bild debiteras med 200 kr.

Förhoppningen är att sorteringen skall förbättras om kostnaderna hamnar mer synligt mellan grannar. 

Hälsningar,
Styrgruppen för Återvinning i Kläppen