Även stugägare måste sortera

Till alla stugägare i Kläppen, Det är viktigt att acceptera att vårt gemensamma Återvinningssystem är för hushållssopor. Absolut inte grovsopor! Tyvärr blir sorteringen sämre och grovsoporna runt kärlstationerna fler och mer, när det inte är högsäsong med gäster. Grovsopor ska lämnas på Vamas återvinningscentraler. Hanteringen av grovsopor som lämnas vid kärlstationerna måste du och dina Läs mer om Även stugägare måste sortera[…]

Årsstämma för Stugägarföreningen – 19 juni 2023

Hej alla Kläppen-vänner! Det är dags för årsstämma i Stugägarföreningen (Stugägare i Kläppen, Ideell Förening). Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman digitalt även i år, via Microsoft Teams, för att möjliggöra för så många som möjligt att deltaga. Det här inlägget (med bilaga) är den formella kallelsen till den ordinarie föreningsstämman. Stämman äger rum måndagen Läs mer om Årsstämma för Stugägarföreningen – 19 juni 2023[…]

Handlingar till årsstämma för Kläppens samfällighet

Hej stugägare i Kläppen. Bifogat finner du länk till sidan med alla dokument till KSamf årsstämma lördagen den 14 maj. Kläppens Samfällighet – Vårat Kläppen (varatklappen.se) Rättelse om vilken lokal som mötet hålls i för de som vill vara med fysiskt är tyvärr fel i kallelsen som gått ut till er medlemmarna. Rätt lokal är Läs mer om Handlingar till årsstämma för Kläppens samfällighet[…]