Tv/Internet information

Vi har fått uppgift om att internet inte fungerar i vissa områden. Det gäller 200-området och delar av Sjungarbacken. Troligtvis är det ett åsknedslag som orsakat detta. Nya delar är beställda och utbyte kommer att ske så snart dessa kommer. Glad Midsommar! /Styrelsen i Kläppen Kabel TV

Felsortering kommer att kosta

Det har trots tydlig information varit svårt att få stugägare och gäster att hantera grovsopor och byggavfall på rätt sätt. Ställs grovsopor vid kärlstationer eller i miljöhus, innebär det en kostnad som alla stugägare idag måste betala. Det gäller också uppenbara felsorteringar, som personalen i Kläppen måste rätta till för att inte få dyr felsorteringsavgift Läs mer om Felsortering kommer att kosta[…]

Stugägarföreningen i Kläppen – handlingar till årsstämman 2024

Hej, Här kommer förenklat årsbokslut, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för Stugägare i Kläppen ideell förening. Enligt information i kallelsen, så sker anmälan till årsmötet genom mail till kontakt@varatklappen.se senast söndag den 2 juni. Väl mött på årsstämman! Med vänlig hälsning Styrelsen; Lars-Olof, Carl Henrik, Erik och Johan STUGÄG Revisionsberättelse 2023 STUGÄG Årsbokslut 2023 Stugägare i Kläppen Läs mer om Stugägarföreningen i Kläppen – handlingar till årsstämman 2024[…]

Vårat Kläppens hemsida sjösätts

Kallelse till digital årsstämma för Stugägarföreningen i Kläppen

Det är dags för årsstämma i Stugägarföreningen (Stugägare i Kläppen ideell förening). Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman digitalt även i år, via Microsoft Teams, för att möjliggöra för så många som möjligt att deltaga. Det här inlägget (med bilaga) är den formella kallelsen till den ordinarie föreningsstämman. Stämman äger rum måndagen den 3 juni Läs mer om Kallelse till digital årsstämma för Stugägarföreningen i Kläppen[…]

Även stugägare måste sortera

Till alla stugägare i Kläppen, Det är viktigt att acceptera att vårt gemensamma Återvinningssystem är för hushållssopor. Absolut inte grovsopor! Tyvärr blir sorteringen sämre och grovsoporna runt kärlstationerna fler och mer, när det inte är högsäsong med gäster. Grovsopor ska lämnas på Vamas återvinningscentraler. Hanteringen av grovsopor som lämnas vid kärlstationerna måste du och dina Läs mer om Även stugägare måste sortera[…]

Årsstämma för Stugägarföreningen – 19 juni 2023

Hej alla Kläppen-vänner! Det är dags för årsstämma i Stugägarföreningen (Stugägare i Kläppen, Ideell Förening). Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman digitalt även i år, via Microsoft Teams, för att möjliggöra för så många som möjligt att deltaga. Det här inlägget (med bilaga) är den formella kallelsen till den ordinarie föreningsstämman. Stämman äger rum måndagen Läs mer om Årsstämma för Stugägarföreningen – 19 juni 2023[…]