Kallelse till digital årsstämma för Stugägarföreningen i Kläppen

Vårat Kläppens hemsida sjösätts

Det är dags för årsstämma i Stugägarföreningen (Stugägare i Kläppen ideell förening). Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman digitalt även i år, via Microsoft Teams, för att möjliggöra för så många som möjligt att deltaga.

Det här inlägget (med bilaga) är den formella kallelsen till den ordinarie föreningsstämman. Stämman äger rum måndagen den 3 juni 2024 med början kl. 19:00 (se bilagd kallelse för detaljer rörande anmälan). Vi räknar med att stämman tar mindre än en timme.

Vår revisor håller på att genomföra sedvanlig revision och vi räknar med att detta kommer vara klart i god tid före stämman.
Mvh
Styrelsen; Lars-Olof, Johan, Carl-Henrik och Erik

Bilaga 1: 2024 Årsstämma kallelse