Stugägarföreningen i Kläppen – handlingar till årsstämman 2024

Hej,
Här kommer förenklat årsbokslut, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för Stugägare i Kläppen ideell förening. Enligt information i kallelsen, så sker anmälan till årsmötet genom mail till kontakt@varatklappen.se senast söndag den 2 juni.

Väl mött på årsstämman!

Med vänlig hälsning
Styrelsen; Lars-Olof, Carl Henrik, Erik och Johan

STUGÄG Revisionsberättelse 2023

STUGÄG Årsbokslut 2023

Stugägare i Kläppen Verksamhetsberättelse 2023