Även stugägare måste sortera

Till alla stugägare i Kläppen, Det är viktigt att acceptera att vårt gemensamma Återvinningssystem är för hushållssopor. Absolut inte grovsopor! Tyvärr blir sorteringen sämre och grovsoporna runt kärlstationerna fler och mer, när det inte är högsäsong med gäster. Grovsopor ska lämnas på Vamas återvinningscentraler. Hanteringen av grovsopor som lämnas vid kärlstationerna måste du och dina Läs mer om Även stugägare måste sortera[…]

Årsstämma för Stugägarföreningen – 19 juni 2023

Hej alla Kläppen-vänner! Det är dags för årsstämma i Stugägarföreningen (Stugägare i Kläppen, Ideell Förening). Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman digitalt även i år, via Microsoft Teams, för att möjliggöra för så många som möjligt att deltaga. Det här inlägget (med bilaga) är den formella kallelsen till den ordinarie föreningsstämman. Stämman äger rum måndagen Läs mer om Årsstämma för Stugägarföreningen – 19 juni 2023[…]

Vårat Kläppens hemsida sjösätts

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”) 2022-04-26

I bifogad fil hittar ni verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Stugägarföreningen. Denna kommer föredras på den ordinarie föreningsstämman nu på tisdag, 2022-04-26. 2022 SF Verksamhetsberättelse 2020-2021 Stugägare i Kläppen Ideell förening_slutlig För kallelse och information till stämman, se tidigare inlägg. Mvh Styrelsen; Lars-Olof, Johan och Kicki