Även stugägare måste sortera

Till alla stugägare i Kläppen,

Det är viktigt att acceptera att vårt gemensamma Återvinningssystem är för hushållssopor. Absolut inte grovsopor!
Tyvärr blir sorteringen sämre och grovsoporna runt kärlstationerna fler och mer, när det inte är högsäsong med gäster.
Grovsopor ska lämnas på Vamas återvinningscentraler. Hanteringen av grovsopor som lämnas vid kärlstationerna måste du och dina grannar betala för.

Tömning sker vid behov och inte bestämda veckodagar. Detta för att hålla nere kostnaderna.

Glad sommar i Kläppen!
/Återvinningssystemet