Årsstämma för Stugägarföreningen – 19 juni 2023

Hej alla Kläppen-vänner!

Det är dags för årsstämma i Stugägarföreningen (Stugägare i Kläppen, Ideell Förening). Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman digitalt även i år, via Microsoft Teams, för att möjliggöra för så många som möjligt att deltaga.

Det här inlägget (med bilaga) är den formella kallelsen till den ordinarie föreningsstämman. Stämman äger rum måndagen den 19 juni 2023 med början kl. 19:00 (se bilagd kallelse för detaljer rörande anmälan). Vi räknar med att stämman tar mindre än en timme.

Vår revisor håller på att genomföra sedvanlig revision och vi räknar med att detta kommer vara klart i god tid före stämman.

Mvh

Styrelsen; Lars-Olof, Johan och Carl-Henrik

Bilaga 1: 2023 Årsstämma Kallelse

Uppdatering 2023-06-16:

Bilaga 2: STUGÄG Årsbokslut 2022 m rev.ber

Förtydligande avseende Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”):

Stugägarföreningen är en sammanslutning av intressenter i Kläppen, företrädesvis, men inte uteslutande, ägare av fritidshus i Kläppen, såväl enskilda personer som företag och andra sammanslutningar, vars intresse i Kläppen sammanfaller med stugägarnas intressen. Föreningen har till uppgift att tillvarata stugägarnas intressen i allt som rör verksamheten i och utvecklingen av Kläppen.

Utvecklingen sker huvudsakligen genom den s.k. Stugägarpotten – en tydlig konstruktion gemensamt mellan stugägare och Kläppen Ski Resort (”KSR”) för att skapa en ekonomisk resurs för investeringar i sådant som ligger utanför skidanläggningens kommersiella verksamhet för att därigenom skapa mervärden för stugägare och alla som vistas i Kläppen.

Kort om medlemskap:

Stugägare och lägenhetsägare med gällande uthyrningsavtal med Kläppen Ski Resort är finansiärer och bärare av föreningen och därmed fullvärdiga medlemmar. Medlemskap kan även erhållas utan gällande uthyrningsavtal, mot en fastställd medlemsavgift.