Handlingar till årsstämma för Kläppens samfällighet

Hej stugägare i Kläppen.

Bifogat finner du länk till sidan med alla dokument till KSamf årsstämma lördagen den 14 maj.

Kläppens Samfällighet – Vårat Kläppen (varatklappen.se)

Rättelse om vilken lokal som mötet hålls i för de som vill vara med fysiskt är tyvärr fel i kallelsen som gått ut till er medlemmarna. Rätt lokal är Värmestugan vid Tranantorget.

Hälsningar Styrelsen