Stugägarenkät

Hej bästa stugägare!
Kläppen har tagit fram en stugägarenkät och vill gärna få inputs från dig/er som inte förmedlar men som är ägare av en stuga eller lägenhet på Kläppen. (Ni som förmedlar har fått en länk via mail till undersökningen samt att den ligger i facebookgruppen stugägare i Kläppen, Har ni redan svarat på denna behöver ni och skall inte göra det igen.)
Undersökningen är framtagen för att vi som förmedlare vill stärka samarbetet med er ägare och för att hjälpa oss lägga fokus på relevanta saker i kommande utveckling av avdelningarna på Kläppen.
Svaren från enkäten kommer även att ligga till grund för arbetet med att fram ett nytt Förmedlingsavtal, därav är vi tacksamma för om Du vill lägga 5 minuter på att svara på frågorna i undersökningen.
Vi ber dig att besvara frågorna så snart som möjligt.
Ett stort tack på förhand för din medverkan hälsningar Kläppenteamet!