2018-04-28

Kläppens VA Samfällighet

Dokument till årsstämma KVA 13 maj 2023

Anmälan till årsstämman Kläppens VA samfällighet sker via följande länk.

Kallelse o dagordning ord Va stämma 2023

Fullmakt vid årsstämma KVA 2023

Årsredovisning och revisionsberättelse 2022_signerat

Protokoll årsstämma KVA 2023 underskrivet

Dokument till årsstämma KVA 6 maj 2022

Anmälan till årsstämman Kläppens VA samfällighet sker via denna länk:

Kallelse o dagordning ord Va stämma 2022

Fullmakt vid årsstämma KVA 2022

Årsredovisning inkl rev ber, påskriven

protokoll KVA underskrivet årsstämma 2022

Dokument till årsstämma KVA 31 maj 2021

Anmälan till årsstämman Kläppens VA samfällighet sker via denna länk:

Kallelse o dagordning ord stamma 2021

Fullmakt vid årsstämma KVA 2021

Verksamhetsplan, likviditet 2021

00 – Årsredovisning inkl revisionsberättelse

Röstlängd årsstämma Kläppens VA samfällighet 2021

underskrivet protokoll årsstämma KVA 2021

Dokument kopplat till utbetalning av värdet VA anläggningen.

KVA definitivutbetalning 20201023

KVA likviditets plan och summa per GA

Dokument efter årsstämma KVA 24 juni 2020

20200624 Årsmötesprot KVA signerat

Röstlängd årsstämma KVA 2020

Presentation årsstämma 2020

Dokument till årsstämma KVA 24 juni 2020

Kallelse o dagordning ord stamma 2020

KVA verksamhetsplan 2020

Praktisk hantering årstämman online teams 2020

Budget 2020

Årsredovisning inkl rev ber, Kläppen VA

Övertagande VA anläggning Vamas 2020

Preliminär återbetalning VA 2020 vid försäljning av anläggningen

Preliminär återbetalning VA anläggning 2020

Dokument efter årsstämma KVA 18 maj 2019

protokoll underskrivet årsstämma KVA 20190518

Presentation årsstämma 2019

Röstlängd årsstämma KVA 2019

Anslutningsavgift 2019

Dokument till årsstämma KVA 18 maj 2019

Kallelse stämman 2019 KVA

Fullmakt vid årsstämma KVA

Styrelsens framställan

Verksamhetsplan 2019 VA

Verksamhetsberättelse 2018 KVA

Årsredovisning påskriven 2019

Budget KVA 2019

Debiteringslängd 2019

Information till fastighetsägare och medlemmar Kläppens VA samfällighet 2018-09-11

Info i varatklappen KVA 180911

Protokoll från årsstämman 2018

20180519Årsmötesprot KVA OrginalScan

Presentationer som hölls vid årsstämman 2018

Presentation-Värde-anläggning-anslutningsavgifter-årsstämma-2018

Presentation sammankoppling samt driften under året och starten av 2018 på årsstämma 2018

Dokument till årsstämma KVA 19 maj 2018

KVA Kallelse stämman 2018-05-19

Fullmakt vid årsstämma KVA o Kläppens Samf.2018

KVA Verksamhetsberättelse 2017

KVA Verksamhetsplan 2018

Årsredovisning Rev berättelse Kläppen VA Samfällighetsförening

Informationsblad om två debiteringslängder inför stämma 2018

Debiteringslängd 2018 alternativ 1

Debiteringslängd 2018 alternativ 2

KVA Budget 2018

KVA stadgar 2018

/Styrelsen KVA