Vårat Kläppen Älvspåret

2011 - Älvspåret – elbelyst längdspår med konstsnö

Vårat Kläppen Älvspåret

2010-2011 gjordes nästa storsatsning på ett elbelyst längdspår utmed älven ända ner till Lima IF:s belysta längdslinga. Än en gång låg Kläppen i framkant. Redan från start beslöts att belägga Älvspåret med konstsnö, vilket var så nytt och uppskattat att många skidentusiaster uppifrån Sälfjället åkte ner till Kläppen för att få sin träning vid säsongsstarten. För att göra detta möjligt köpte Stugägarpotten ett mobilt elverk och en lätt flyttbar snökanon. Vatten togs från älven, och kanonen och elverket flyttades stegvis och sprutade snö utmed spåret. Detta var så nytt och intressant att TV Dalarna gjorde ett filmat inslag för lokal-TV, som sedan också visades över hela Sverige i ”Landet runt”.