2009 - Dåvarande Spårpotten avtalsregleras

Ett formellt avtal om dåvarande Spårpotten mellan Kläppen Ski Resort (KSR) och Stugägare i Kläppen, ideell förening tecknades 2009-10-31. Diskussionerna om formalisering av samarbetet var dock i gång tidigare och var en del i förhandlingen mellan Stugägarföreningen och KSR om nytt uthyrningsavtal redan under 2008. Avtalet innebär, lite förenklat, att KSR skjuter till ett lika stort belopp till den gemensamma potten som det belopp som genereras av samtliga gästbokningar (som förmedlas av KSR).