1992 - Grunden läggs till Stugägarpotten

Redan under tidigt 90-tal lades grunden till den nuvarande Stugägarpotten, då den inte helt okände Gunde Svan uppe på Storfjället lanserade en idé om att ta betalt för längdskidåkningen för att finansiera underhåll och utbyggnad. I Kläppen blev lösningen istället att reservera ett mindre belopp från varje gästbokning för drift och investeringar i längdskidspår eller sekundärt för annat som gynnar det gemensamma stugägarkollektivet och anläggningen som helhet. 

Vid den här tiden kallades detta för spårpotten. Trots informell organisation under många år, var Kläppens lösning med spårpotten ett effektivt sätt att ge stugägare, gäster och anläggningen i Kläppen möjligheter i framkant.