Utbyggnad Kläppen Syd

2022 - Vidare utbyggnad planeras – Kläppen Syd

Utbyggnad Kläppen Syd

Kläppen syd är en fortsatt utbyggnad av Kläppens skidområde söder om befintlig anläggning. Utbyggnaden kommer ske i 4 etapper och ske stegvis hand i hand med boendeexploatering så skidområdet bibehåller sina nyckelvärden med pistyta och liftkapacitet i förhållande till antal skidåkare i området. KSR:s nuvarande målsättning är att öppna nya skidområden inför säsongen 24/25.