Kartor Kläppen

Bostadsrättsföreningar

För mer information om BRF-er i Kläppen, klicka här.

Samfälligheter

Kläppen VA Samfällighet omfattar hela Kläppen, varför den ej är markerad. För mer information om Lokala samfälligheter i Kläppen, klicka här.