Lokala samfälligheter

SamfällighetOm
Sjungarbacken samfällighetCa 185 andelar.
Förvaltar återvinning för Sjungarbacken.
Ansvarar för vägar och gemensamma ytor inom området.

Kontaktperson
Ingemar Falk (ordförande)
Horrmundbergets samfällighetCa 170 andelar.
Förvaltar vägarna upp i Horrmundbergets stugområden, från T-korsningen där vägen delar sig mot Horrmundberget/Mitt i Pisten och gemensamma ytor och grönområden samt vidarefakturering av kostnader från Kläppen Samfällighet.

Kontaktperson
Thomas Molander
Horrmundberget webb
Gullbrändan samfällighet56 andelar.
Antalet lägenheter från och med dec 2017, fördelat 4 Bostadsrättsföreningar; BRF:erna Fjällviolen, Fjällsippan, Gullbrändan 1 och 2. Förvaltar väg och gemensamma ytor inom området.
Mitt i Pisten samfällighetCa 150 andelar. Ansvarar för och förvaltar vägarna upp i Mitt i Pisten, från T-korsningen där vägen delar sig mot Mitt i Pisten/Horrmundberget och gemensam mark, samt vidarefakturering av kostnader från Kläppen Samfällighet.

Kontaktperson
Johan Riesenfeld (ordförande)
Gusjöbyn övre samfällighetAnsvar för vägar inom området, gemensamma ytor samt vidarefakturering av kostnad från Kläppen Samfällighet.

Kontaktperson
Carl Henrik Carlsson (ordförande)
Gusjöbyns samfällighet Förvaltar vägar och gemensamma grönområden inom Gusjöbyns tomtområde.
Gusjöbyns Stugbys samfällighetAnsvarar för vägar och gemensamma ytor samt grönområden inom området.
14- och 20-området14- och 20-området förvaltar vägar och gemensamma ytor inom respektive område.

Kläppen VA Samfällighet omfattar hela Kläppen, varför den ej är markerad.