Vårat Kläppen ny belysning

2019 - Belyst trottoar och gångvägar anläggs

Vårat Kläppen ny belysning

Stugägarpotten finansierar trottoar med belysning från välkomstcentret till Tranantorget. Dessutom anläggs en säker gångväg med belysning från välkomstcentret upp till trevägskorset mot Mitt i Pisten/Horrmundberget.