Vårat Kläppens hemsida sjösätts

2017 - Vårat Kläppen sjösätts

Vårat Kläppens hemsida sjösätts

Vårat Kläppen är en uppskattad hemsida som har tillkommit och utformats på initiativ från Stugägarföreningen. Styrelsen saknade och såg behovet av en gemensam plattform där färska händelser och information om hela området och anläggningen samlas på en plats. Här kan samfälligheter och bostadsrättsföreningar enkelt nå ut till sina medlemmar och även till medlemmar i grannföreningar. KSR och stugservice kan också ge information till alla stugägare, oavsett uthyrningssituation. Hemsidan finansieras av Stugägarpotten och Stugägarföreningen ansvarar för och jobbar på att utveckla den vidare.