Längdspår Kläppen

2017 - KSR tar över längdskidåkningen

Längdspår Kläppen

För att utveckla anläggningen ytterligare beslöts tillsammans med KSR att KSR skulle kommersialisera längdåkningen och utveckla den ytterligare. Uthyrande stugägare skulle erhålla gratis längdåkning genom att erhålla en ”knapp” som berättigade till gratis utnyttjande av längdspåren i Kläppen. KSR tog då även ansvar för all drift och underhåll för samtliga skidvägar som även dem tidigare finansierades via Stugägarpotten. Potten renodlades för att bli en investeringsfond för ej kommersiella aktiviteter inom Kläppenområdet. Nu skedde också namnbytet från Spårpotten till Stugägarpotten.