Egen hemsida för Kläppen Samfällighetsförening

Kläppen Samfällighetsförening startar upp en egen hemsida där vi kommer att lägga ut nyheter samt information. Vi ser detta som en bra plattform för att nå ut till alla. www.klappensamf.se.