Arbete med Kläppens Vattenlednignssystem

Hej!

Måndag och tisdag v 41, den 5-6:e oktober, kommer vattnet i Kläppen blir tidvis avstängt i kortare perioder.

Detta då systemet och reservoarerna kommer rengöras denna dag.

Hälsningar Gustav