Information från Styrgruppen för Återvinning på Kläppen

Hej bästa stugägare på Kläppen!

 

Som information om uppdatering från styrgruppen som samordnar återvinningen i Kläppens olika samfälligheter.

Vi har under senaste två åren arbetat i enighet med beslut och önskemål från årsstämmor i gruppens olika samfälligheter, med upphandling av entreprenör för hanteringen av återvinningssystemet.

Upphandlingen har skett helt professionellt där en konkret anbudsförfrågan gått ut till nio olika parter där styrgruppen pekat ut kompetens inom området, lokal förankring i entreprenörer som två viktiga delar.

Två anbud inkom efter förfrågningsrundan, dels från en lokal entreprenör samt den entreprenören som haft avtalet med samfälligheterna tidigare där avtalet nu gick ut för omförhandling inför kommande säsong.

Efter att ha vägt dessa två parter med dess kompetens och möjlighet att utföra arbetet samt pris föll beslutet på att fortsätta med befintlig entreprenör Fritidsfastigheter.

För priset skiljer sig deras anbud inget. Det som vägde högst för att fortsätta är befintlig entreprenörs kompetens inom området. Samt att vi ser en osäkerhet att den andra anbudsgivaren verkligen kan klara av hela uppdragets omfattning för att få logistiken att fungera bra.

Vi har nu skrivit under ett tvåårsavtal med Fritidsfastigheter att fortsätta sitt uppdrag. En stor fördel är att vi kan fortsätta verksamheten med den kunskap vi har för att framöver även fortsätta arbetet med att effektivisera och göra helheten bättre.

Ett tidskrävande arbete med upphandling är nu klar och vi är nöjda att vi kan fortsätta ha den bästa återvinningshanteringen i turistbranschen och vara en föregångare i konkurrensen bland skidanläggningar för ett ännu bättre Kläppen.

 

Hälsningar styrgruppen återvinning på Kläppen

Kläppens samfällighet

Sjungarbackens samfällighet

Gullbrändans samfällighet

Kläppen Ski Resort AB