Information inför årsstämma Kläppens VA samfällighet

Hej bästa stugägare i Kläppen.

Nästa vecka är det årsstämma i Kläppens VA samfällighet som tidigare utskickat och kallat till.

Vi informerar här igen som ni säkert har sett på anmälan till årsstämman  att det finns en justering i antalet ett ombud kan ha vid deltagande.

Med hänsyn till undantaget som nu finns pga Covid -19 så har vi i styrelsen beslutat att en medlem kan vara ombud för högst 5 andra medlemmar.

Ni skriver detta vid anmälan på denna länk, att ni har  fullmakt och röstar för (namn och fastighetsbeteckningar) och mailar kopia på fullmakten till; klappenva@gmail.com

Glad midsommar!

Hälsningar Styrelsen KVA