Gällande årsstämma i Kläppens samfällighet

Hej alla stugägare och medlemmar i Kläppens samfällighet.

Vi befinner oss i konstiga tider. Coronapandemin gör att vi ska begränsa våra sociala kontakter till ett minimum. För alla över 70 så är Folkhälsomndighetens förhållningsregler än strängare. Resor bör vi inte göra och möten med fler är 49 st är inte tillåtna.

Styrelsen i Kläppens Samfällighetsförening har med anledning av nuvarande situation beslutat att skjuta fram årets stämma till augusti eller september med förhoppningen att pandemin klingat av så att vi kan har ett möte i Kläppen. Trots pandemin så stannar inte världen upp helt och föreningen kommer även under de kommande månaderna ha kostnader för sophämtning och andra kostnader. Vi i styrelsen kommer därför att slutföra årsredovisningen och upprätta debiteringslängd för 2020. Föreningen kommer också att behöva debitera medlemmarna i enlighet med debiteringslängden även om någon stämma inte har godkänt den.

Vi hoppas att ni medlemmar har förståelse för att de nuvarande situationen gör att styrelsen måste skjuta på stämman till efter sommaren.

Vi önskar alla en trevlig start på maj och att ni får vara friska!

Hälsningar, styrelsen Kläppens Samfällighetsförening.