Kallelse till årsstämma Kläppens VA samfällighet

Hej bästa stugägare i Kläppen!

Nu ligger kallelse till årsstämman ute på sidan där du hittar information om Kläppens VA samfällighet (KVA)

https://www.varatklappen.se/samfalligheter/klappens-va-samfallighet/

Övrig information kopplat till kommande årsstämma för Kläppens VA samfällighet publiceras löpande under dagen idag.

Vi inväntar underskrivet årsbokslut och revisionen från revisorn vilket förväntas komma idag. Om det inte kommer idag publiceras årsbokslutet utan underskrivet under kvällen och uppdateras sedan snarast det underskrivna dokumentet inkommit. Se till att hålla lite koll på denna sidan.

Stämman kommer hållas online och all information om hur den praktiskt kommer genomföras finns också publicerad.

Ni medlemmar som anmäler er kommer erhålla information om hur man skall koppla upp sig.

Direkt efter årsstämman kommer Vamas delta för att informera om övertagandet av VA anläggningen, driften av anläggningen och anslutningsavgifter.

 

Tillönskas er en fin start på juni.

Hälsningar styrelsen Kläppens VA samfällighet.