Meddelande till alla som har TV via Kabel-tv bolaget

Ny och enklare kanalinställning för bättre bild

I och med den ändrade formen på utsändning till TV har det visat sig att vissa kanaler kräver ändringar i våra basstationer.

Detta gäller särskilt kanal 6.

För att få bästa bild och att göra kanalinställningar lättare har vi gjort uppgraderingar i basstationerna.

Tyvärr innebär det att alla måste göra en ny kanalsökning, men förhoppningsvis går det enklare än tidigare, och bilden blir skarpare.

 

Gör såhär:

För automatsökning och de TV-apparater som klarar det är inställningarna ”Kabel TV” och ”ComHem”.

Det är att rekommendera fabriksåterställning först särskilt om det krånglar.

 

För TV-apparater som kräver manuell inmatning av siffervärden så gäller dessa värden:

Operatör ComHem

Startfrekvens 362 000

Symbolhastighet 6875

Modulering 64 QAM

NätverksID 41001

 

/Kläppen Kabel TV AB