Handlingar till Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”) 2022-04-26

Vårat Kläppens hemsida sjösätts

Bifogar här årsbokslut inkl. revisionsberättelse för verksamhets- och räkenskapsåren 2020 resp. 2021 inför årsstämman den 26 april 2022.

STUGÄG Årsbokslut 2021 m rev.ber

STUGÄG Årsbokslut 2020 m rev.ber

För kallelse och information till stämman, se tidigare inlägg här: Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”)

Mvh

Styrelsen; Lars-Olof, Johan och Kicki