Kallelse årsstämma KVA

Hej bästa stugägare i Kläppen och medlemmar i KVA (Kläppens VA samfällighet i synnerhet.

Imorgon har kallelse till årsstämmor postats ut till alla medlemmar i denna samfällighetsförening, räkna med att de landar i brevlådan inom kort.
I vanlig ordning hittar ni även kallelse på varatklappen.se

För Kläppens VA samfällighet hittar ni alla dokument HÄR

Föreningen kommer löpande uppdatera denna sida med all information kopplat till stämman. Se till att hålla lite löpande koll på denna si.

Stämman kommer hållas online likt förra året. För att delta och erhålla inbjudan till stämman måste man anmäla sig.

Anmälan till årsstämman Kläppens VA samfällighet sker via denna länk:

Ni medlemmar som anmäler er kommer erhålla information om hur man skall koppla upp sig.

Tillönskas er alla en glad påsk!

Hälsningar styrelsen KVA