Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”) 2022-04-26

Vårat Kläppens hemsida sjösätts

I bifogad fil hittar ni verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Stugägarföreningen. Denna kommer föredras på den ordinarie föreningsstämman nu på tisdag, 2022-04-26.

2022 SF Verksamhetsberättelse 2020-2021 Stugägare i Kläppen Ideell förening_slutlig

För kallelse och information till stämman, se tidigare inlägg.

Mvh

Styrelsen; Lars-Olof, Johan och Kicki