Styrgruppen riktar ett stort tack

Styrgruppen för Vårat Kläppen vill rikta ett särskilt och stort tack till Johan Löfqvist, som hjälpt oss med vår fina logo. Tack också till KSR och alla övriga som välvilligt hjälpt till med information och synpunkter som gjort förverkligandet av denna webbsida möjlig.