Kallelse till årsstämma för Kläppens VA samfällighet och Kläppens samfällighet

Hej bästa stugägare i Kläppen och medlemmar i KVA och KSAMF i synnerhet.

Idag har kallelse till årsstämmor postats ut till alla medlemmar i dessa samfällighetsföreningar, räkna med att de landar i brevlådan i början på nästa vecka.
I vanlig ordning hittar ni även kallelse på varatklappen.se

För Kläppens VA samfällighet hittar ni alla dokument HÄR

För Kläppens samfällighet hittar ni alla dokument HÄR 

Både föreningarna kommer löpande uppdatera dessa sidor med all information kopplat till stämmorna. Se till att hålla lite koll på dessa sidor.

Bägge stämmorna kommer hållas online likt förra året med anledning till Pandemin. För att delta och erhålla inbjudan till stämman måste man anmäla sig.

Anmälan till årsstämman Kläppens VA samfällighet sker via denna länk:

Anmälan till årsstämma Kläppens samfällighet sker via denna länk:

Ni medlemmar som anmäler er till respektive kommer erhålla information om hur man skall koppla upp sig.

Direkt efter årsstämman  för KVA kommer Vamas delta för att informera om vad de gör just nu gällande framförallt vatten i området, och direkt efter stämman kommer Vamas delta för att redogöra om kommunens arbete med återvinning.

Tillönskas er alla en fin helg!

Hälsningar styrelserna KVA & KSAMF