Informations Kläppens VA samfällighet

Hej Stugägare i Kläppen.

På kommande årsstämma var styrelsens förhoppning att den skulle bli den sista.

De GA som KVA förvaltade är nu övertagna av Vamas och Lantmäteriet har beslutat om upplösning av dem.

Dessvärre har en medlem överklagat Lantmäteriets beslut. Överklagandet kommer att behandlas av Mark och Miljödomstolen någon gång i framtiden, detta ärende kommer således förmodligen dra ut på tiden och idag kan vi inte säga om det kommer belasta samfälligheten något mer ekonomiskt.

De likvida medel som samfälligheten har kvar på kontot, skulle beslutats på kommande årsstämma, att antingen fördela tillbaks till alla medlemmar enlig andelstal, eller skänkas till stugägarpotten. Detta beslut kommer med all säkerhet skjutas till nästa års årsstämma.

Mer information om detta kommer på årets årsstämma.

Se mer information i bifogade filer:

20220221 Överklagande från Kalmertun

Bästa hälsning Styrelsen KVA