Ordinarie föreningsstämma i Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”)

Vårat Kläppens hemsida sjösätts

Hej alla Kläppen-vänner!

Det är dags för årsstämma i Stugägarföreningen. Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman digitalt i år, via Microsoft Teams, för att möjliggöra för så många som möjligt att deltaga. Årsstämman avviker något från normen, då den kommer att avhandla två verksamhets- och räkenskapsår, både 2020 och 2021, då fjolårets ordinarie föreningsstämma dessvärre aldrig blev av, till följd av den då rådande pandemin.

Det här inlägget (med bilaga) är den formella kallelsen till den ordinarie föreningsstämman. Stämman äger rum den 26 april 2022 med början kl. 19:00 (se bilagd kallelse för detaljer rörande anmälan). Vi räknar med att stämman tar drygt en timme.

Vår revisor håller på att genomföra sedvanlig revision och vi räknar med att detta kommer vara klart i god tid före stämman.

Mvh

Styrelsen; Lars-Olof, Johan och Kicki

Bilaga 1: 2022 Årsstämma Kallelse

 

Förtydligande avseende Stugägare i Kläppen ideell förening (”Stugägarföreningen”):

Stugägarföreningen är en sammanslutning av intressenter i Kläppen, företrädesvis, men inte uteslutande, ägare av fritidshus i Kläppen, såväl enskilda personer som företag och andra sammanslutningar, vars intresse i Kläppen sammanfaller med stugägarnas intressen. Föreningen har till uppgift att tillvarata stugägarnas intressen i allt som rör verksamheten i och utvecklingen av Kläppen.

Utvecklingen sker huvudsakligen genom den s.k. Stugägarpotten – en tydlig konstruktion gemensamt mellan stugägare och Kläppen Ski Resort (”KSR”) för att skapa en ekonomisk resurs för investeringar i sådant som ligger utanför skidanläggningens kommersiella verksamhet för att därigenom skapa mervärden för stugägare och alla som vistas i Kläppen.

Kort om medlemskap:

  1. Stugägare och lägenhetsägare med gällande uthyrningsavtal med Kläppen Ski Resort är finansiärer och bärare av föreningen och därmed fullvärdiga medlemmar.
  2. Övriga stugägare och lägenhetsägare i Kläppen som betalar medlemsavgift (vars belopp beslutas på föreningens årsstämma, för närvarande 100 kr/år).

För mer information, välkommen att klicka dig runt här på , där du hittar mängder av nyttig information!