Påminnelse kontouppgift gällande försäljning anläggning Kläppens VA samfällighet

Hej alla stugägare i Kläppen.

Som tidigare informerat är vi i full gång med Vamas övertagande.

Tidigare information har också skickats ut om att Styrelsen behöver få in underlag så att vi kan betala ut pengarna till respektive fastighetsägare.

Vi kan nu se att vi saknar uppgifter från många fastighetsägare varpå vi nu skickar denna påminnelse.

För att utbetalning skall ske till respektive fastighetsägare behöver vi få korrekt adress och
kontonummer att föra över pengarna till. Fyll därför i detta dokument för att säkerställa att KVA har
korrekt information och rätt banknummer. Länk här. Denna måste fyllas i innan sista september för
att vi skall hinna administrera hela processen.

För de som tillhör Gusjöbyns samfällighetsförening kommer vi dela med oss av uppgifterna till den styrelsen för korrekt utbetalning.

I enighet med GDPR kommer all denna data raderas så snart alla transaktioner är utförda.

Vänliga Styrelsen KVA