Senaste nytt från Kläppens VA samfällighet samt Kläppens Samfällighet

Hej bästa stugägare!

Årsstämmorna för Kläppens VA samfällighet samt Kläppens samfällighet närmar sig.

Du vet väl att du hittar all information inför årsstämmorna här på varatklappen.se under samfälligheter i Kläppen

För Kläppens VA samfällighet hittar du infon här.

För Kläppens samfällighet hittar du infon här.

Vi hoppas på bra uppslutning på bägge årsstämmorna den 18:e maj.

Välkomna!

styrelserna för KVA & Ksamf