Stugägarpotten satsar på säkerhet och gångstråk

Som ni alla vet gjordes spårpotten om förra året till en stugägarpott (SP) där samtliga områden och samfälligheter kan ansöka om bidragsmedel för insatser och projekt som höjer upplevelsen och värdet för alla som äger fastigheter inom Kläppens område.

Inför denna sommar har styrgruppen i SP behandlat några förslag som inkommit och tagit beslut om att till fullo ge bidrag till några projekt som ligger i linje med SP:s uppdrag.

Dessa projekt kommer utföras under hösten 2018 med målet vara klara till vintersäsongen 2018/2019 förutom utegym/ aktivitetsbana som färdigställs under våren 2019.

  1. Säkerhet för gående längs Sjungarbacken.

Under början på september månad kommer en trottoar anläggas under belysningen längs Sjungarbacken mellan Välkomstcentret och Tranantorget. Detta kommer komma samtliga boende i Kläppen till gagn när man vistas i anläggningen och främst de boende i Sjungarbacken som går mellan de olika torgen och boendet. Kläppen Ski Resort AB anlägger samtidigt ny beläggning längs vägen så samordnings och etableringsvinster uppstår för projektets totala omfattning och kostnad.

  1. Skidväg nr. 50 grusas och ställs i ordning till gångväg samt träningsanläggning anläggs.

Inför förra vintersäsongen gjordes skidväg 50 med planskild korsning nedanför Mitt i Pistens stugbyområde. Denna skidväg skall nu iordningställas och grusas upp så det går att gå torrskodd längs hela sträckan från Persgårdens våffelstuga upp till Orrens skidlift längst upp i Mitt i Pisten. Slingan skall sedan kompletteras och markeras upp så det blir som en rundslinga (den sträckade) för barmarksperioden så det går att vandra runt eller springa/cykla för den som vill träna mer. Längs denna slinga skall också utegym/aktivitetsbana anläggas.

 

  1. Skidväg 44 får belysning.

Längs skidväg 44 mellan Hökens lifts påstigning ner till Kläppens stugby skall belysning installeras. Detta så att stuggäster och boende kan ta sig säkrare hem längs skidvägen efter mörkrets inbrott. Inför förra säsongen investerade Kläppen Ski Resort i belysning ner till Hökens lifts dalstation och det har uppstått ett glapp med mörker mellan dessa områden, då Kläppens stugby har belysning på sina skidvägar.

Det har också inkommit förfrågan om att göra belyst gångväg mellan Välkomstcentret längs Gusjövägen och upp till återvinningstationen nedanför Mitt i Pisten Stugby och Horrmundbergets stugby. SP skall inte äga eller drifta någon egendomvarav frågan om drift och mottagare av detta projekt har skickats vidare till Kläppen Samfällighet att behandla under kommande årsstämma då denna samfällighet ansvarar för vägen längs denna sträckan. SP är positiv till denna satsning.

 

Styrgruppen i SP tar gärna emot fler förslag från stugområdena inom Kläppens område att behandla för bidrag till hela eller delar av projekt som höjer miljön och värdet för samtliga fastighetsägare inom Kläppen.

Har ni en idé/önskemål kan ni maila ordförande i styrgruppen Jan Sandberg: jansand@telia.com

 

Mer information om Stugägarpotten hittar du här: https://www.varatklappen.se/stugagarpotten/

 

// styrgruppen för Stugägarpotten

Jan Sandberg (Ordförande), Sjungarbacken

Olle Noord, Mitt i Pisten/ Horrmundberget

Gustav Eriksson, KSR

Tomas Berg, KSR