Uppdaterad information gällande preliminär återbetalning värde VA

Hej bästa stugägare!

I denna länk hittar du listan med den preliminära återbetalningen för VA anläggningen vi säljer vid Vamas övertagande.

https://www.varatklappen.se/samfalligheter/klappens-va-samfallighet/

Vamas kommer i eget utskick informera vad respektive fastighets anslutningsavgift kommer att vara.

Detta kommer på posten under mars-april.

Hälsningar Styrelsen Kläppens VA samfällighet.