Utbetalning Kläppens VA samfällighet

Hej fastighetsägare i Kläppen.

Vi har nu startat med utbetalning av värdet för anläggningen till respektive fastighetsägare.

Tyvärr kom vi inte igång den dagen vi planerat, detta då vi inväntat svar från lantmäteriet för vad kostnaden är att avveckla GA 2 och GA 27. Vi beklagar detta och arbetar så snabbt vi kan med utbetalningen. VI har nu tagit höjd för den kostnaden avvecklingen medför så vi säkerställer föreningens likviditet.

Dokumenten kopplat till detta finns att läsa på sidan om Kläppens VA samfällighet.

Hälsningar Styrelsen KVA.